Kiến nghị chấn chỉnh tình trạng loạn danh xưng chung cư cao cấp

0
156

Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM (HoREA) vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng kiến nghị chấn chỉnh tình trạng loạn danh xưng chung cư cao cấp, hạng sang, siêu sang.</b></p> <p>HoREA cho biết, nhiều năm qua, thị trường bất động sản xuất hiện tình trạng loạn danh xưng chung cư cao cấp, căn hộ hạng sang, căn hộ siêu sang, kể cả bằng tên nước ngoài… Nhiều dự án bất động sản, chung cư cao tầng, căn hộ được chủ đầu tư tự phong dự án cao cấp, căn hộ hàng sang, siêu sang nhưng chưa hề được Sở Xây dựng hoặc đơn vị đánh giá độc lập công nhận.</p> <p>Thông tư 31/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 phân chung cư chia thành 3 hạng: Nhà chung cư hạng A, hạng B, hạng C. Nhà chung cư hạng A là nhà chung cư đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để được phân hạng theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Thông tư này, đồng thời phải đạt tối thiểu 18 trên tổng số 20 tiêu chí theo hướng dẫn tại phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.</p> <p>Tuy nhiên, theo HoREA, đến nay, chưa có chủ đầu tư dự án hoặc Ban quản trị nhà chung cư lập hồ sơ đề xuất phân hạng nhà chung cư. Do vậy, rất cần xem xét lại tính thiết thực của quy phạm pháp luật này vì chưa đáp ứng đúng yêu cầu, đòi hỏi của thị trường bất động sản và người tiêu dùng về sự minh bạch, trung thực và cạnh tranh lành mạnh.</p> <p>Các Thông tư của Bộ Xây dựng chỉ phân hạng chung cư sau khi đã xây dựng xong hoặc đã bán căn hộ cho khách hàng. </p> <p>Đối với thị trường căn hộ chung cư đã được xây dựng đưa vào sử dụng và bán lại thì người mua nhà khó thể bị lừa dối vì đã có căn hộ thực tế trong dự án. Nhưng người mua nhà có nhu cầu được biết hạng chung cư hình thành trong tương lai, nhất là đối với chung cư cao cấp, căn hộ cao cấp, căn hộ hạng sang, căn hộ siêu sang mà chủ đầu tư quảng cáo khi bán hàng.</p> <p>“Giai đoạn chủ đầu tư dự án mở bán căn hộ chung cư hình thành trong tương lai dưới mác chung cư cao cấp, căn hộ hạng sang, căn hộ siêu sang, là giai đoạn mà người mua nhà dễ bị lừa dối, dễ bị mua nhầm sản phẩm không đúng như quảng cáo”, HoREA khẳng định.</p> <p>Ngoài ra, Thông tư 31/2016/TT-BXD phân hạng “Nhà chung cư hạng A” là hạng cao nhất nhưng bộ tiêu chí đánh giá đối với nhà chung cư hạng A theo Phụ lục số 1 hầu như chưa quy định rõ ràng, cụ thể về công năng các không gian và trang thiết bị, vật tư bên trong căn hộ. Tiêu chí “Nhà chung cư hạng A” cũng chưa đáp ứng được yêu cầu phân hạng nhà chung cư hạng sang, hạng siêu sang.</p> <p>Từ thực tế trên, HoREA kiến nghị, Bộ Xây dựng xem xét sửa đổi, bổ sung Thông tư 31/2016/TT- BXD theo hướng chỉ cần thiết quy định tiêu chí của “nhà chung cư cao cấp”, “nhà chung cư hạng sang”, “nhà chung cư siêu sang”, “căn hộ cao cấp”, “căn hộ hạng sang”, “căn hộ siêu sang” (đi kèm các từ nước ngoài tương đương) đối với nhà chung cư đã xây dựng hoàn thành và nhà chung cư hình thành trong tương lai, để đảm bảo tính minh bạch, cạnh tranh lành mạnh của thị trường bất động sản và bảo vệ lợi ích chính đáng của người mua nhà.</p> <p>Kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 55 Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 theo hướng chủ đầu tư dự án nhà chung cư hình thành trong tương lai chỉ được quảng cáo, tiếp thị để huy động vốn với danh xưng dự án trên sau khi sau khi đã được Sở Xây dựng có văn bản công nhận đạt tiêu chí này.</p> <p>Đồng thời, kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét đề xuất sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 98 Luật Nhà ở 2014 theo hướng giao cho Bộ Xây dựng quy định tiêu chí của “nhà chung cư cao cấp”, “nhà chung cư hạng sang”, “nhà chung cư siêu sang”, “căn hộ cao cấp”, “căn hộ hạng sang”, “căn hộ siêu sang”.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">Chia sẻ</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.teambasketballbullsshop.com%2Fnha-dat%2Fkien-nghi-chan-chinh-tinh-trang-loan-danh-xung-chung-cu-cao-cap.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Ki%E1%BA%BFn+ngh%E1%BB%8B+ch%E1%BA%A5n+ch%E1%BB%89nh+t%C3%ACnh+tr%E1%BA%A1ng+lo%E1%BA%A1n+danh+x%C6%B0ng+chung+c%C6%B0+cao+c%E1%BA%A5p&url=https%3A%2F%2Fwww.teambasketballbullsshop.com%2Fnha-dat%2Fkien-nghi-chan-chinh-tinh-trang-loan-danh-xung-chung-cu-cao-cap.html&via=Teambasket+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=https://www.teambasketballbullsshop.com/nha-dat/kien-nghi-chan-chinh-tinh-trang-loan-danh-xung-chung-cu-cao-cap.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.teambasketballbullsshop.com/nha-dat/kien-nghi-chan-chinh-tinh-trang-loan-danh-xung-chung-cu-cao-cap.html&media=https://www.teambasketballbullsshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=Ki%E1%BA%BFn+ngh%E1%BB%8B+ch%E1%BA%A5n+ch%E1%BB%89nh+t%C3%ACnh+tr%E1%BA%A1ng+lo%E1%BA%A1n+danh+x%C6%B0ng+chung+c%C6%B0+cao+c%E1%BA%A5p" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=Ki%E1%BA%BFn+ngh%E1%BB%8B+ch%E1%BA%A5n+ch%E1%BB%89nh+t%C3%ACnh+tr%E1%BA%A1ng+lo%E1%BA%A1n+danh+x%C6%B0ng+chung+c%C6%B0+cao+c%E1%BA%A5p%20-%20https%3A%2F%2Fwww.teambasketballbullsshop.com%2Fnha-dat%2Fkien-nghi-chan-chinh-tinh-trang-loan-danh-xung-chung-cu-cao-cap.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.teambasketballbullsshop.com/nha-dat/kien-nghi-chan-chinh-tinh-trang-loan-danh-xung-chung-cu-cao-cap.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://www.teambasketballbullsshop.com/nha-dat/kien-nghi-chan-chinh-tinh-trang-loan-danh-xung-chung-cu-cao-cap.html" data-text="Kiến nghị chấn chỉnh tình trạng loạn danh xưng chung cư cao cấp" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="https://www.teambasketballbullsshop.com/the-thao/3-ly-do-juventus-danh-bai-mu-vi-hon-cai-goi-la-dang-cap.html">3 lý do Juventus đánh bại MU: Vì hơn cái gọi là đẳng cấp</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="https://www.teambasketballbullsshop.com/nha-dat/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-dac-cu-chu-tich-nuoc.html">Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đắc cử Chủ tịch nước</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="https://www.teambasketballbullsshop.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-10-23T02:05:40+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-10-23T02:05:40+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="https://www.teambasketballbullsshop.com/nha-dat/kien-nghi-chan-chinh-tinh-trang-loan-danh-xung-chung-cu-cao-cap.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Teambasket news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Kiến nghị chấn chỉnh tình trạng loạn danh xưng chung cư cao cấp"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://www.teambasketballbullsshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_6288b44b9f873_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_6288b44b9f873" ><script>var block_td_uid_3_6288b44b9f873 = new tdBlock(); block_td_uid_3_6288b44b9f873.id = "td_uid_3_6288b44b9f873"; block_td_uid_3_6288b44b9f873.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"T\u1ea5t C\u1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_6288b44b9f873_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_6288b44b9f873_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":19131,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_6288b44b9f873.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_6288b44b9f873.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_6288b44b9f873.post_count = "6"; block_td_uid_3_6288b44b9f873.found_posts = "2589"; block_td_uid_3_6288b44b9f873.header_color = ""; block_td_uid_3_6288b44b9f873.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_6288b44b9f873.max_num_pages = "432"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_6288b44b9f873); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_6288b44ba5210" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_6288b44b9f873" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_5_6288b44ba5215" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_6288b44b9f873" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_3_6288b44b9f873 class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.teambasketballbullsshop.com/nha-dat/don-dau-da-tang-truong-manh-bds-dia-oc-dai-an-loc-tai-binh-duong-thoi-gian-toi.html" rel="bookmark" title="Đón đầu đà tăng trưởng mạnh BĐS Địa Ốc Đại An Lộc tại Bình Dương thời gian tới"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.teambasketballbullsshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.teambasketballbullsshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.teambasketballbullsshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Đón đầu đà tăng trưởng mạnh BĐS Địa Ốc Đại An Lộc tại Bình Dương thời gian tới"/></a></div> <a href="https://www.teambasketballbullsshop.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.teambasketballbullsshop.com/nha-dat/don-dau-da-tang-truong-manh-bds-dia-oc-dai-an-loc-tai-binh-duong-thoi-gian-toi.html" rel="bookmark" title="Đón đầu đà tăng trưởng mạnh BĐS Địa Ốc Đại An Lộc tại Bình Dương thời gian tới">Đón đầu đà tăng trưởng mạnh BĐS Địa Ốc Đại An Lộc tại Bình Dương thời gian tới</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.teambasketballbullsshop.com/nha-dat/dia-oc-dai-an-loc-chi-ra-loat-tiem-nang-tai-bau-bang-bds-binh-duong-thoi-diem-hien-tai.html" rel="bookmark" title="Địa Ốc Đại An Lộc chỉ ra loạt tiềm năng tại Bàu Bàng – BĐS Bình Dương thời điểm hiện tại"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.teambasketballbullsshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.teambasketballbullsshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.teambasketballbullsshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Địa Ốc Đại An Lộc chỉ ra loạt tiềm năng tại Bàu Bàng – BĐS Bình Dương thời điểm hiện tại"/></a></div> <a href="https://www.teambasketballbullsshop.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.teambasketballbullsshop.com/nha-dat/dia-oc-dai-an-loc-chi-ra-loat-tiem-nang-tai-bau-bang-bds-binh-duong-thoi-diem-hien-tai.html" rel="bookmark" title="Địa Ốc Đại An Lộc chỉ ra loạt tiềm năng tại Bàu Bàng – BĐS Bình Dương thời điểm hiện tại">Địa Ốc Đại An Lộc chỉ ra loạt tiềm năng tại Bàu Bàng – BĐS Bình Dương thời điểm hiện tại</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.teambasketballbullsshop.com/nha-dat/vi-sao-bds-dia-oc-nam-an-tai-dong-nai-tro-thanh-diem-nong-hut-dong-von-dau-tu.html" rel="bookmark" title="Vì sao BĐS địa ốc Nam An tại Đồng Nai trở thành “điểm nóng” hút dòng vốn đầu tư?"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.teambasketballbullsshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.teambasketballbullsshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.teambasketballbullsshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Vì sao BĐS địa ốc Nam An tại Đồng Nai trở thành “điểm nóng” hút dòng vốn đầu tư?"/></a></div> <a href="https://www.teambasketballbullsshop.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.teambasketballbullsshop.com/nha-dat/vi-sao-bds-dia-oc-nam-an-tai-dong-nai-tro-thanh-diem-nong-hut-dong-von-dau-tu.html" rel="bookmark" title="Vì sao BĐS địa ốc Nam An tại Đồng Nai trở thành “điểm nóng” hút dòng vốn đầu tư?">Vì sao BĐS địa ốc Nam An tại Đồng Nai trở thành “điểm nóng” hút dòng vốn đầu tư?</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.teambasketballbullsshop.com/nha-dat/bds-dia-oc-nam-an-tai-dong-nai-tiep-dien-thu-hut-gioi-dau-tu-nhung-thang-cuoi-nam-2021.html" rel="bookmark" title="BĐS địa ốc Nam An tại Đồng Nai tiếp diễn thu hút giới đầu tư những tháng cuối năm 2021"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.teambasketballbullsshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.teambasketballbullsshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.teambasketballbullsshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="BĐS địa ốc Nam An tại Đồng Nai tiếp diễn thu hút giới đầu tư những tháng cuối năm 2021"/></a></div> <a href="https://www.teambasketballbullsshop.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.teambasketballbullsshop.com/nha-dat/bds-dia-oc-nam-an-tai-dong-nai-tiep-dien-thu-hut-gioi-dau-tu-nhung-thang-cuoi-nam-2021.html" rel="bookmark" title="BĐS địa ốc Nam An tại Đồng Nai tiếp diễn thu hút giới đầu tư những tháng cuối năm 2021">BĐS địa ốc Nam An tại Đồng Nai tiếp diễn thu hút giới đầu tư những tháng cuối năm 2021</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.teambasketballbullsshop.com/nha-dat/tim-hieu-ve-cong-dong-nguoi-viet-o-atlanta.html" rel="bookmark" title="TÌM HIỂU VỀ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT Ở ATLANTA"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.teambasketballbullsshop.com/wp-content/uploads/2021/11/tim-hieu-cong-dong-nguoi-viet-o-atlanta-218x150.png" srcset="https://www.teambasketballbullsshop.com/wp-content/uploads/2021/11/tim-hieu-cong-dong-nguoi-viet-o-atlanta-218x150.png 218w, https://www.teambasketballbullsshop.com/wp-content/uploads/2021/11/tim-hieu-cong-dong-nguoi-viet-o-atlanta-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="TÌM HIỂU VỀ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT Ở ATLANTA"/></a></div> <a href="https://www.teambasketballbullsshop.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.teambasketballbullsshop.com/nha-dat/tim-hieu-ve-cong-dong-nguoi-viet-o-atlanta.html" rel="bookmark" title="TÌM HIỂU VỀ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT Ở ATLANTA">TÌM HIỂU VỀ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT Ở ATLANTA</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.teambasketballbullsshop.com/nha-dat/lam-sang-to-nhung-thong-tin-that-thiet-khach-hang-to-cong-ty-long-phat-lua-dao.html" rel="bookmark" title="Làm sáng tỏ những thông tin thất thiệt khách hàng tố công ty Long Phát lừa đảo"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.teambasketballbullsshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.teambasketballbullsshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.teambasketballbullsshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Làm sáng tỏ những thông tin thất thiệt khách hàng tố công ty Long Phát lừa đảo"/></a></div> <a href="https://www.teambasketballbullsshop.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.teambasketballbullsshop.com/nha-dat/lam-sang-to-nhung-thong-tin-that-thiet-khach-hang-to-cong-ty-long-phat-lua-dao.html" rel="bookmark" title="Làm sáng tỏ những thông tin thất thiệt khách hàng tố công ty Long Phát lừa đảo">Làm sáng tỏ những thông tin thất thiệt khách hàng tố công ty Long Phát lừa đảo</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_6288b44b9f873" data-td_block_id="td_uid_3_6288b44b9f873"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_6288b44b9f873" data-td_block_id="td_uid_3_6288b44b9f873"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/kien-nghi-chan-chinh-tinh-trang-loan-danh-xung-chung-cu-cao-cap.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3><form action="https://www.teambasketballbullsshop.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /> <label for="wp-comment-cookies-consent">Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.</label></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='19131' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="ab0cbfb87c" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="88"/></p></form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-custom_ad_1 "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_8_6288b44ba7f5b_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_8_6288b44ba7f5b" ><script>var block_td_uid_8_6288b44ba7f5b = new tdBlock(); block_td_uid_8_6288b44ba7f5b.id = "td_uid_8_6288b44ba7f5b"; block_td_uid_8_6288b44ba7f5b.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_6288b44ba7f5b_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_6288b44ba7f5b_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_6288b44ba7f5b.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_6288b44ba7f5b.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_8_6288b44ba7f5b.post_count = "3"; block_td_uid_8_6288b44ba7f5b.found_posts = "27069"; block_td_uid_8_6288b44ba7f5b.header_color = "#"; block_td_uid_8_6288b44ba7f5b.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_6288b44ba7f5b.max_num_pages = "9023"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_6288b44ba7f5b); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_8_6288b44ba7f5b class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.teambasketballbullsshop.com/chua-duoc-phan-loai/lieu-co-nen-tin-tuong-vao-nha-cai-cfun68-hay-khong.html" rel="bookmark" title="Liệu có nên tin tưởng vào nhà cái CFUN68 hay không?"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.teambasketballbullsshop.com/wp-content/uploads/2022/05/a1a76830845f96cdaeb22977465cd26b-150x150.png" alt="" title="Liệu có nên tin tưởng vào nhà cái CFUN68 hay không?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.teambasketballbullsshop.com/chua-duoc-phan-loai/lieu-co-nen-tin-tuong-vao-nha-cai-cfun68-hay-khong.html" rel="bookmark" title="Liệu có nên tin tưởng vào nhà cái CFUN68 hay không?">Liệu có nên tin tưởng vào nhà cái CFUN68 hay không?</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://www.teambasketballbullsshop.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://www.teambasketballbullsshop.com/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-05-21T05:44:19+00:00" >21 Tháng Năm, 2022</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://www.teambasketballbullsshop.com/chua-duoc-phan-loai/lieu-co-nen-tin-tuong-vao-nha-cai-cfun68-hay-khong.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Có phải hiện tại bạn đang có nhu cầu tìm kiếm một địa chỉ nhà cái chất lượng và uy tín hay không? Vậy... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.teambasketballbullsshop.com/chua-duoc-phan-loai/huong-dan-nguoi-choi-dang-ky-tham-gia-vao-nha-cai-cfun68.html" rel="bookmark" title="Hướng dẫn người chơi đăng ký tham gia vào nhà cái CFUN68"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.teambasketballbullsshop.com/wp-content/uploads/2022/05/e66da9805f4bed69c2a00fa1525e038f-150x150.png" alt="" title="Hướng dẫn người chơi đăng ký tham gia vào nhà cái CFUN68"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.teambasketballbullsshop.com/chua-duoc-phan-loai/huong-dan-nguoi-choi-dang-ky-tham-gia-vao-nha-cai-cfun68.html" rel="bookmark" title="Hướng dẫn người chơi đăng ký tham gia vào nhà cái CFUN68">Hướng dẫn người chơi đăng ký tham gia vào nhà cái CFUN68</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://www.teambasketballbullsshop.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://www.teambasketballbullsshop.com/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-05-21T05:11:50+00:00" >21 Tháng Năm, 2022</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://www.teambasketballbullsshop.com/chua-duoc-phan-loai/huong-dan-nguoi-choi-dang-ky-tham-gia-vao-nha-cai-cfun68.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Hiện nay, trên thị trường đang có rất nhiều địa chỉ nhà cái uy tín và đáng tin cậy khác nhau. Vậy lý do... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.teambasketballbullsshop.com/chua-duoc-phan-loai/cong-ty-hung-duc-phat-co-noi-tieng-khong.html" rel="bookmark" title="Công ty Hưng Đức Phát có nổi tiếng không?"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.teambasketballbullsshop.com/wp-content/uploads/2022/05/bed04dce0b25669cfbb1185591c06c70-150x150.png" srcset="https://www.teambasketballbullsshop.com/wp-content/uploads/2022/05/bed04dce0b25669cfbb1185591c06c70-150x150.png 150w, https://www.teambasketballbullsshop.com/wp-content/uploads/2022/05/bed04dce0b25669cfbb1185591c06c70-300x300.png 300w, https://www.teambasketballbullsshop.com/wp-content/uploads/2022/05/bed04dce0b25669cfbb1185591c06c70-420x420.png 420w, https://www.teambasketballbullsshop.com/wp-content/uploads/2022/05/bed04dce0b25669cfbb1185591c06c70.png 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" alt="" title="Công ty Hưng Đức Phát có nổi tiếng không?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.teambasketballbullsshop.com/chua-duoc-phan-loai/cong-ty-hung-duc-phat-co-noi-tieng-khong.html" rel="bookmark" title="Công ty Hưng Đức Phát có nổi tiếng không?">Công ty Hưng Đức Phát có nổi tiếng không?</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://www.teambasketballbullsshop.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://www.teambasketballbullsshop.com/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-05-20T05:13:03+00:00" >20 Tháng Năm, 2022</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://www.teambasketballbullsshop.com/chua-duoc-phan-loai/cong-ty-hung-duc-phat-co-noi-tieng-khong.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Trong môi trường công nghiệp, quá trình hoạt động sản xuất thường sản sinh ra nhiều bụi bẩn, khói bụi. Tuy nhiên, việc... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-footer_top "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo tại đây</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/no-banner-728x90.jpg"/></a></div></div> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="https://www.teambasketballbullsshop.com/"><img class="td-retina-data" src="" data-retina="http://baotaolao.net/blogtintuc/wp-content/uploads/2017/04/logo-header@2x.png" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Behance"> <i class="td-icon-font td-icon-behance"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="https://www.teambasketballbullsshop.com">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="https://www.teambasketballbullsshop.com/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="https://www.teambasketballbullsshop.com/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="https://www.teambasketballbullsshop.com/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="https://www.teambasketballbullsshop.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="https://www.teambasketballbullsshop.com/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="https://www.teambasketballbullsshop.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="https://www.teambasketballbullsshop.com/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="https://www.teambasketballbullsshop.com/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="https://www.teambasketballbullsshop.com/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="https://www.teambasketballbullsshop.com/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="https://www.teambasketballbullsshop.com/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="https://www.teambasketballbullsshop.com/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="https://www.teambasketballbullsshop.com/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết đối tác: <a href="https://one88.blog/" target="_blank" title = "nhà cái ONE88">https://one88.blog/</a> <a href="https://gamebai.club/" target="_blank" title = "game bài">https://gamebai.club/</a>, <a href="https://nhacaiuytin247.com/11bet" title="Link vào nhà cái 11Bet - Nha Cai Uy Tin 247">https://nhacaiuytin247.com/11bet</a>, <a href="https://oxbet.icu" title="Oxbet.com – Link vào Oxbet – Tải Game Oxbet – Nhà cái Oxbet, Ox Bet uy tín hay lừa đảo">https://oxbet.icu</a> , <a href="http://soikeo.info" title="Soi Kèo Euro 2020 - 2021">http://soikeo.info/euro-2020</a> , </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.teambasketballbullsshop.com/chua-duoc-phan-loai/lieu-co-nen-tin-tuong-vao-nha-cai-cfun68-hay-khong.html" rel="bookmark" title="Liệu có nên tin tưởng vào nhà cái CFUN68 hay không?"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.teambasketballbullsshop.com/wp-content/uploads/2022/05/a1a76830845f96cdaeb22977465cd26b-100x70.png" srcset="https://www.teambasketballbullsshop.com/wp-content/uploads/2022/05/a1a76830845f96cdaeb22977465cd26b-100x70.png 100w, https://www.teambasketballbullsshop.com/wp-content/uploads/2022/05/a1a76830845f96cdaeb22977465cd26b-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Liệu có nên tin tưởng vào nhà cái CFUN68 hay không?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.teambasketballbullsshop.com/chua-duoc-phan-loai/lieu-co-nen-tin-tuong-vao-nha-cai-cfun68-hay-khong.html" rel="bookmark" title="Liệu có nên tin tưởng vào nhà cái CFUN68 hay không?">Liệu có nên tin tưởng vào nhà cái CFUN68 hay không?</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-05-21T05:44:19+00:00" >21 Tháng Năm, 2022</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.teambasketballbullsshop.com/chua-duoc-phan-loai/huong-dan-nguoi-choi-dang-ky-tham-gia-vao-nha-cai-cfun68.html" rel="bookmark" title="Hướng dẫn người chơi đăng ký tham gia vào nhà cái CFUN68"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.teambasketballbullsshop.com/wp-content/uploads/2022/05/e66da9805f4bed69c2a00fa1525e038f-100x70.png" srcset="https://www.teambasketballbullsshop.com/wp-content/uploads/2022/05/e66da9805f4bed69c2a00fa1525e038f-100x70.png 100w, https://www.teambasketballbullsshop.com/wp-content/uploads/2022/05/e66da9805f4bed69c2a00fa1525e038f-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Hướng dẫn người chơi đăng ký tham gia vào nhà cái CFUN68"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.teambasketballbullsshop.com/chua-duoc-phan-loai/huong-dan-nguoi-choi-dang-ky-tham-gia-vao-nha-cai-cfun68.html" rel="bookmark" title="Hướng dẫn người chơi đăng ký tham gia vào nhà cái CFUN68">Hướng dẫn người chơi đăng ký tham gia vào nhà cái...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-05-21T05:11:50+00:00" >21 Tháng Năm, 2022</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.teambasketballbullsshop.com/chua-duoc-phan-loai/cong-ty-hung-duc-phat-co-noi-tieng-khong.html" rel="bookmark" title="Công ty Hưng Đức Phát có nổi tiếng không?"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.teambasketballbullsshop.com/wp-content/uploads/2022/05/bed04dce0b25669cfbb1185591c06c70-100x70.png" srcset="https://www.teambasketballbullsshop.com/wp-content/uploads/2022/05/bed04dce0b25669cfbb1185591c06c70-100x70.png 100w, https://www.teambasketballbullsshop.com/wp-content/uploads/2022/05/bed04dce0b25669cfbb1185591c06c70-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Công ty Hưng Đức Phát có nổi tiếng không?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.teambasketballbullsshop.com/chua-duoc-phan-loai/cong-ty-hung-duc-phat-co-noi-tieng-khong.html" rel="bookmark" title="Công ty Hưng Đức Phát có nổi tiếng không?">Công ty Hưng Đức Phát có nổi tiếng không?</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-05-20T05:13:03+00:00" >20 Tháng Năm, 2022</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 6288b44bb92d3 --> <script type='text/javascript' src='https://www.teambasketballbullsshop.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js' id='td-site-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.teambasketballbullsshop.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js' id='comment-reply-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.teambasketballbullsshop.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js' id='wp-embed-js'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='https://www.teambasketballbullsshop.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js' id='akismet-form-js'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'https://www.teambasketballbullsshop.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'https://www.teambasketballbullsshop.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>