Nâng chất lượng giáo dục từ chuẩn hóa đội ngũ ​

0
806

Nâng cao năng lực đội ngũ qua bồi dưỡng

Năm học 2017-2018, Sở GD&ĐT Hưng Yên đã xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng thường xuyên tập trung cho 14.364 CBQL, giáo viên. Theo ông Nguyễn Văn Phê – Giám đốc Sở GD&ĐT, Sở đã chỉ đạo các đơn vị nhà trường thường xuyên quan tâm và biến các nội dung đã tập huấn thành hoạt động thường ngày của giáo viên…

Đến nay, chất lượng đội ngũ CBQL, giáo viênđảm bảo đủ về số lượng, đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ. Kỷ cương nền nếp giáo dục trong trường học được duy trì đạt hiệu quả; công tác đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả.

Năm học 2018-2019, Hưng Yên sẽ tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục mầm non. Tăng cường bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cho giáo viên theo hướng tổ chức các hoạt động giáo dục lấy trẻ em làm trung tâm. Nâng cao năng lực đội ngũ CBQL và giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.

Với bậc trung học, tỉnh này hướng tới tập trung phát triển đội ngũ giáo viên, CBQL giáo dục về năng lực chuyên môn, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực tổ chức các hoạt động học và đổi mới kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán, giáo viên chủ nhiệm lớp; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

Chuẩn hóa đội ngũ

Ông Lê Ngọc Bữu, Giám đốc Sở GD&ĐT Bến Tre cho biết, một trong những mục tiêu của giáo dục Bến Tre trong năm học 2018-2019 là nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục gắn với nhu cầu phát triển của xã hội. Thực hiện chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo từng cấp học và trình độ đào tạo để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Sở GD&ĐT Bến Tre sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1108/QĐ-UBND của UBND tỉnh về Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011 – 2020. Đồng thời, tổ chức rà soát, đánh giá năng lực thực tiễn, cơ cấu đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên toàn ngành để có kế hoạch bố trí, sắp xếp phù hợp.

Đồng thời, thực hiện tốt quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CBQL, thực hiện tốt công tác quy hoạch đào tạo bồi dưỡng. Bố trí sử dụng đội ngũ giáo viên theo đúng chuyên môn nghiệp vụ và năng lực thực tiễn, thực hiện việc tuyển dụng giáo viên, ưu tiên bổ sung giáo viên mầm non đúng quy định.

Bến Tre cũng phấn đấu tất cả trường học đều bố trí đạt 100% CBQL theo quy định. Đối với giáo viên các cấp học từng bước sẽ bổ sung, điều chỉnh, sắp xếp, bố trí đủ theo biên chế quy định. 100% giáo viên đạt chuẩn về chuyên môn và chuẩn nghề nghiệp…

Nâng cao trình độ lý luận chính trị, phẩm chất, đạo đức lối sống và chuyên môn, nghiệp vụ cho CBQL, giáo viên, nhân viên; nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử của đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn mới…

Nguồn: giaoducthoidai.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.