Chi tiết 5 tiêu chuẩn đối với chức danh trưởng phòng GD&ĐT

0
350

Tiểu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức. Cụ thể như sau:

Lập trường chính trị vững vàng, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, của công chức quản lý. Công bằng, tận tụy với công việc. Có bằng trung cấp lý luận chính trị trở lên.

Có tinh thần yêu nước, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Có ý thức và trách nhiệm đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Tâm huyết và có trách nhiệm đối với công việc. Phong cách làm việc dân chủ, khoa học, đúng nguyên tắc. Có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Có lòng say mê học hỏi, nghiên cứu, sáng tạo, năng động để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Không tham nhũng, lãng phí và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt văn hóa công sở, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, giữ gìn trật tự kỷ cương hành chính. Kiên quyết ngăn ngừa và xử lý những hành vi tiêu cực trong giáo dục đào tạo.

Tiểu chuẩn 2: Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và am hiểu địa phương

Theo đó, trưởng phòng GD&ĐT cần hội đủ các yếu tố như: Tốt nghiệp đại học trở lên (đại học sư phạm hoặc đại học khác nhưng phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định).

Đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên. Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục hoặc chứng chỉ bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương trở lên.

Có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Tích cực tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số: 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ GD&ĐT. Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Hiểu rõ đặc điểm kinh tế – xã hội của địa phương và chiến lược, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục của địa phương. Đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp phù hợp để quản lý, điều hành nhằm phát triển giáo dục đào tạo địa phương.

Tiêu chuẩn 3: Năng lực lãnh đạo, quản lý

Có khả năng tham mưu cho UBND cấp huyện phát huy được thế mạnh của địa phương để phát triển giáo dục đào tạo. Chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm, có hiệu quả các vướng mắc về giáo dục ở địa phương.

Có khả năng xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo của địa phương trình UBND cấp huyện phê duyệt và chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả. Tham mưu, phối hợp tốt nhằm huy động các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức và cá nhân tham gia, hỗ trợ phát triển giáo dục địa phương.

Chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch chuyên môn. Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo chuyên môn của sở giáo dục và đào tạo. Phối hợp hiệu quả với các ban ngành, đoàn thể ở địa phương trong công tác chỉ đạo chuyên môn của phòng giáo dục và đào tạo.

Xây dựng kế hoạch và quản lý tốt tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ, công chức, viên chức, cơ cấu ngạch công chức, viên chức và vị trí việc làm.

Tổ chức thực hiện tốt việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên để nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Tham mưu cho UBND cấp huyện xây dựng và chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên để tạo động lực góp phần phát triển giáo dục địa phương.

Tổ chức thực hiện tốt công tác tài chính. Huy động và sử dụng hợp lý nguồn lực tài chính cho giáo dục địa phương. Chỉ đạo thực hiện đúng, hiệu quả công tác quản lý tài chính theo quy định.

Có khả năng xây dựng kế hoạch và quản lý, chỉ đạo việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong dạy học, trong quản lý, điều hành công việc phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Chỉ đạo xây dựng hệ thống thông tin quản lý giáo dục ở địa phương.

Nắm bắt, thích ứng với những thay đổi, biến những thách thức thành cơ hội để phát triển giáo dục địa phương. Tạo dựng phong cách làm việc khoa học, hiệu quả, xây dựng văn hóa tổ chức đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo. Huy động các nguồn lực để thực hiện đổi mới giáo dục đào tạo.

Tiêu chuẩn 4: Năng lực phát triển các mối quan hệ

Biết tạo dựng uy tín với các cấp quản lý ngành trong việc quản lý, phát triển giáo dục địa phương. Chủ động tham mưu cho các cấp quản lý ngành về xây dựng, thực hiện chiến lược, chính sách phát triển giáo dục đào tạo phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Có khả năng tạo dựng, duy trì và phát triển các mối quan hệ với địa phương, cộng đồng xã hội cho việc phát triển giáo dục của địa phương. Huy động sự tham gia, hỗ trợ của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, của các ban ngành, đoàn thể và cộng đồng xã hội góp phần phát triển giáo dục địa phương. Tổ chức, chỉ đạo ngành giáo dục tham gia vào các hoạt động của địa phương theo quy định.

Huy động sự tham gia, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vào phát triển giáo dục địa phương. Tổ chức, chỉ đạo giáo dục địa phương tham gia vào các hoạt động của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Tiêu chuẩn 5: Năng lực phát triển bản thân

Quản lý thời gian, công việc hợp lý để thực hiện chỉ đạo, quản lý, điều hành giải quyết công việc một cách kịp thời, hiệu quả. Có kỹ năng giao việc và năng lực quản lý, giám sát tiến độ thực hiện công việc. Chỉ đạo, thực hiện tốt việc phối hợp với các cá nhân, tổ chức trong quá trình thực thi công vụ.

Tạo dựng được uy tín cá nhân, khả năng gây ảnh hưởng đối với các cá nhân, tổ chức và các đơn vị có liên quan. Chỉ đạo, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng văn hóa công sở.

Đối với chức danh phó trưởng phòng, cần đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

Đảm bảo các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 4, các tiêu chuẩn quy định tại các khoản 1, 2 và các điểm a, b, c khoản 3 Điều 5 của Thông tư này.

Có khả năng tham mưu giúp trưởng phòng trong việc: xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo; giải quyết các vấn đề về giáo dục đào tạo tại địa phương; xây dựng hạ tầng hệ thống thông tin quản lý – truyền thông trong phòng, trong các các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý; xây dựng kế hoạch kiện toàn hệ thống trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên của địa phương; quản lý, chỉ đạo thực hiện hoạt động chuyên môn của phòng giáo dục và đào tạo phù hợp với chủ trương của ngành và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Nguồn: giaoducthoidai.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.